21. Yüzyılda Grafik Tasarım

Graphic Design in the 21st Century

| Şubat 2020


Grafik tasarım: bir mesajı izleyicilere iletmek için tipografi, görüntüler, semboller ve renkler gibi görsel unsurları seçme ve düzenleme sanatı ve mesleği. Grafik tasarımda tasarımcının görevinin önemli bir parçası görsel ve sözlü unsurları düzenli ve etkili bir bütün halinde birleştirmektir. Grafik tasarım bu nedenle işbirlikçi bir disiplindir: yazarlar, fotoğrafçılar ve illüstratörler tasarımın görsel iletişim yaratmasını sağlayan kanalları oluşturur.

Görsel iletişimin en eski alt kollarından biri olan grafik tasarım yıllar boyu farklı işlevler üstlendi ve her medya kolu gibi o da zamandan etkilenerek gelişti ve değişti. Grafik tasarımın bir uygulama ve meslek olarak evrimi,  teknolojik yeniliklere, toplumsal ihtiyaçlara ve uygulayıcıların görsel hayal gücüne yakından bağlıdır. “Grafik tasarım” terimi 1922 yılında William Addison Dwiggins tarafından ortaya atıldı ancak birçok sanat tarihçisi grafik tasarımın kökenlerini Lascaux mağaralarından Roma’nın Trajan Sütunu’na ve Orta Çağ’ın aydınlatılmış el yazmalarına kadar dayandırmaktadır.

nazi posters ile ilgili görsel sonucu
Nazi Almanyasına ait bir poster (1940)

Graphic design: the art and profession of selecting and editing visual elements such as visuals, typographic elements, symbols, and colors. An important part of the designer in graphic design is to combine visual and verbal elements into a regular and effective whole. Graphic design is a collaborative discipline: writers, photographers and illustrators create the channels of visual communication design together. Graphic design, one of the oldest sub-branches of visual communication, has assumed different functions over the years and, like the every media branch, it has evolved and been influenced by time.The evolution of graphic design as a practice and a profession has been developed according to technological innovations, social needs and the visual imagination of deisgners. Addison Dwiggins named “graphic design” fort he first time in 1922, however, according to many art historians it dates from the caves of Lascaux to the Trajan’s Column in Rome and the illuminated manuscripts of the Middle Ages.

1940’larda baskı teknolojilerinin de gelişmesiyle grafik tasarım oldukça revaçta olan bir alan haline gelmişti. Politikacılar toplumda siyasi görüşler yaratmak için posterleri kullanıyorlardı. O dönemlerde şu ankinin aksine tasarımcılar el çizimiyle tasarım yaptığı için bu işi meslek haline getirmiş insan sayısı çok azdı. 1950’lerden itibaren dünya, şu anda içinde bulunduğumuz dijital döneme yavaş yavaş yaklaşmaya başlamıştı. Ünlü müzik kanalı MTV bu süreci oldukça hızlandırdı diyebiliriz çünkü logolarıyla, televizyonda kullandıkları grafiklerle grafik tasarımın insanlar tarafından bilinmesini sağladı. MTV’nin logosuyla tanınır bir hale gelmesi başka birçok televizyon kanalında marka bilinci uyandırdı ve logolar böylelikle önem kazanmış oldu.

Graphic design, in which printing technologies developed in the 1940s, has become a very popular discipline. Politicians used posters to create political ideologies in society. At the time, unlike the present, there were very few people who made this job a profession because designers was designing by hand and also this profession was not so poupular and seen as a “real” profession.From the 1950s onwards, the world was slowly approaching the current digital era. WE may say that MTV accelerated this process because it made people know about graphic design with their logos and the graphics they used on television. The recognition of MTV with its logo aroused brand awareness in another TV channel and the logos became important.

21st century graphic design trends ile ilgili görsel sonucu
Ünlü markaların logolarının seneler içindeki değişimi

20. yüzyıl boyunca tasarımcılar için mevcut olan teknoloji ve tasarımın sanatsal ve ticari olanakları hızla ilerlemeye devam etti. Meslek muazzam bir şekilde genişledi ve grafik tasarımcılar dergi sayfaları, kitap ceketleri, posterler, albüm kapakları, posta pulları, ambalajlar, ticari markalar, işaretler, reklamlar, televizyon programları ve hareketli resimler ve web siteleri yarattı. 1990’ların sonunda Adobe’nin ilk Photoshop’u piyasaya sürmesi tasarım dünyasını baştan sona değiştirdi. Bu tarihten itibaren herkes elinin altında tasarım yapabileceği bir yazılıma sahipti.

Throughout the 20th century, the technology and design available to designers continued to progress rapidly for artistic and economical purposes. The profession has became popular tremendously, and graphic designers have created magazine pages, book covers, posters, album covers, postage stamps, packaging, trademarks, signs, advertisements, television programs, animated pictures and websites. The introduction of Adobe’s first Photoshop in the late 1990s changed the design world from start to finish. From that date on, everyone had a software under their hands that they could design.

21st century graphic design posters ile ilgili görsel sonucu
Nasa’nın Milenyum için hazırladığı posterler (2000)

Bugün ise grafik tasarımın kazandığı işlev ve biçim geçtiğimiz yüzyıllardakinden oldukça farklı. 21. yüzyılın başlarında ileri teknoloji ve endüstri dünyaya yayıldıkça grafik tasarım küresel bir meslek haline geldi ve günümüzde oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Gelişen dünyamızın bize getirdiklerinden biri de elbette hızlanan ve hareketlenen yaşam tarzımız oldu. Bu hızlanan yaşam tarzının sonuçları elbette sanata ve tasarıma da yansıdı. Artık gün içinde 500’den fazla görsele maruz kalıyoruz. Gördüğümüz bu yüzlerce görselden herhangi biri onu gördüğümüz ilk 7 saniyede ilgimizi çekmediyse bir daha onu umursamıyoruz. Bugünün markalar tasarımcılarına sadece logolar ve taktik iletişim parçaları yaratmak için değil, aynı zamanda çevrimiçi dünyada kendileri için varlık oluşturmak ve markaları için tanınırlık yaratmak için de güveniyor. Grafik tasarım artık sadece iletişim kurmakla ilgili değil, müşteriler ve şirketler arasında kelime, ton, görüntü, tasarım ve teknoloji kullanarak gerçek bir bağlantı kurma süreciyle de ilgili. Markalar onlara bağlılık kazanmamızı istiyor ve bunu yaparken grafik tasarım genellikle kullandıkları ilk koz oluyor.

21st century graphic design posters ile ilgili görsel sonucu
Günümüzün minimalist tasarımlarına örnekler

Today, the function and shape gained by graphic design is quite different from the past centuries. As advanced technology and industry spread to the world in the early 21st century, graphic design has become a global profession and now it is widely spread. We had an accelerating and active lifestyle. The results of this accelerating lifestyle were reflected in art and design as well. We are now exposed to more than 500 images during the day. If any of the hundreds of images we’ve seen didn’t interest us in the very first 7 seconds we saw it, we don’t care it anymore. Today’s brand designers not only create logos and tactical communication pieces, but also create brands for themselves around the World. Graphic design is no longer just about communicating, it uses tons, images, design and technology among customers, companies. The brands wants us to gain loyalty and belonging among them, and graphic design is the first trump card they use.

Bence, mağara resimlerinden dijital yazılıma görsel iletişimin bu denli ilerlediğini görebilmek biz tasarımcılar için büyük bir ilham kaynağı olabilir. Bugün tasarım süreci zor bir çalışma, zorlu geri bildirimler ve eleştiriler almak, parlak bir ekranın önünde sayısız gece geçirmekten ibaret gibi görünse de sonuç yarının MTV’sini getirebilir.

In my opinion, it can be a great inspiration for us designers to follow how visual communication progressed from cave paintings to digital software. Today, the design process may only look like hard work, though feedback and criticism, spending a lot of nights looking a a bright screen,but it can be result may bring the tomorrow’s MTV.

Yazar / Writer : Helin Özdemir

Editör / Editor: Şule Kipel

Çevirmen / Translator: Helin Özdemir

Grafik Tasarımcı / Graphic Designer : Helin Özdemir

Kaynak:

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/10/09/how-graphic-design-is-evolving/#64da03031ff3
https://99designs.com/blog/design-history-movements/history-graphic-design/
https://www.britannica.com/art/graphic-design
Yazımızı beğendiniz mi?

Diğer Yazılarımıza Göz Atmak İster Misiniz?