Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


Pafta Suggests #7

Pafta Suggests

Bauhaus Akımı Günümüzün Tasarım Algısını Nasıl Değiştirdi

How Did the Bauhaus School Change the Understanding of Design

Pop Art ve Ankara’nın İlk Pop Art Müzesi: Rooms

Pop Art and Ankara's First Pop Art Museum: Rooms