Pafta Magazine


Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı tasarım dergisi


How To: Reduce Your Carbon Footprint

Nasıl: Karbon Ayak İzinizi Azaltabilirsiniz

Mekân’a Bir Çift Göz

Couple of Eyes to the Place

Bir Sanatçı Bir Materyal

One Artist One Material

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı: Neden Bilkent Üniversitesi?

Interior Architecture and Environmental Design: Why Bilkent University?

Varoluşun Sorumluluğu

The Responsibility of Existence

Fikir Devrimi: Yenilik

The Revolution of Ideas: Innovation